Stoppklosser

Sikrer at lastebil og tilhenger står stille i en bakke. Foldes sammen for enkel oppbevaring.