En smartere arbeidsplass

Kort førerhus

  • Passasjerbenk (ekstrautstyr)
  • Maksimal lastekapasitet
  • 4 DIN-plasser for CB-radio, CD-veksler, fartskriver osv.


Det korte førerhuset gir plass for et langt påbygg og maksimal lastekapasitet. Det kan utstyres med en benk for to passasjerer.


Komfortførerhus

  • Én fast køye eller fellbar hvilekøye
  • Rikelig med oppbevaringsplass
  • 4 DIN-plasser for CB-radio, CD-veksler, fartskriver osv.


Komfortførerhuset er utformet spesielt for sjåfører som kjører noe lengre distanser. Det er plass til en køye når du trenger en pause. Du kan velge mellom en hvilekøye (todelt) eller en fast køye. Under køyen er det en tredelt oppbevaringsboks som er tilgjengelig ved at du hever hele køyen mot førerhusets bakre vegg.

Mannskapsførerhus

  • Passasjerbenk (ekstrautstyr)
  • Plass for opptil sju passasjerer
  • 4 DIN-plasser for CB-radio, CD-veksler, fartskriver osv.


Mannskapsførerhuset er spesielt utviklet for kommunale tjenester som parkvedlikehold, brannvesen og andre oppgaver som krever et lag på mer enn tre personer. Mannskapsførerhuset er rommelig og har mye oppbevaringsplass for dokumenter og utstyr.