Fjæring

Luftfjæring
Volvo ECS (elektronisk kontrollert luftfjæring) gir høy førerkomfort og skåner lasten. Systemet reguleres automatisk slik at lastebilen holder konstant høyde og kompenserer for ujevnt fordelt last.

Manuell nivåreguleringskontroll forenkler håndteringen av laste- og lossehøyder. Systemet kan til og med programmeres med et antall alternative rampehøyder.

Bladfjæring
Parabelfjæring gir meget god kjørekomfort, også ved lave akseltrykk. Fjæringen er myk og velegnet for de fleste transportoppdrag og veier. Bladfjæring er et økonomisk alternativ med lang levetid og lav vekt.