Chassisfjæring for Volvo FH

Fjæring

Luftfjæring
Elektronisk styrt fjæring (ECS) gir høy førerkomfort og skåner lasten. Systemet reguleres automatisk slik at lastebilen holder konstant høyde og kompenserer for ujevnt fordelt last. Manuell nivåreguleringskontroll forenkler håndteringen av laste- og lossehøyder. Systemet kan til og med programmeres med et antall alternative rampehøyder.

For de høyeste totalvektene Treakslet Tridemboggi med luftfjæring og styrt løpeaksel er konstruert for anleggsbiler. Tridem karakteriseres av høy stabilitet og god fremkommelighet også under vanskelige forhold. En styrt løpeaksel kombinert med kort akselavstand gjør at lastebilen er meget lett å manøvrere, med liten snuradius.

Bladfjæring
Volvo FH kan leveres med bladfjæring med parabelfjærer eller konvensjonelle fjærer. Konvensjonelle fjærer kan benyttes på anleggsbiler og hvor det kreves god stabilitet, eller der forakseltrykket ofte er høyt. Parabelfjærer benyttes mest på foraksel og kan kombineres med luftfjæring, parabelfjæring eller konvensjonell bakakselfjæring