Chassisfjæring for Volvo FH16

Fjæring

Luftfjæring
Elektronisk styrt fjæring (ECS) gir høy komfort og skåner lasten. Systemet reguleres automatisk slik at lastebilen holder konstant høyde og kompenserer for ujevnt fordelt last.
Manuell nivåreguleringskontroll forenkler håndteringen av laste- og lossehøyder. Systemet kan til og med programmeres med et antall alternative rampehøyder.
ECS leveres i to utgaver: luftfjæring på alle hjulene på lastebilen, eller luftfjæring bak.

For de høyeste totalvektene Treakslet Tridemboggi med luftfjæring og styrt løpeaksel er konstruert for anleggsbiler. Tridem karakteriseres av høy stabilitet og god fremkommelighet også under vanskelige forhold. En styrt løpeaksel kombinert med kort akselavstand gjør at lastebilen er meget lett å manøvrere, med liten snuradius.