Effektiv drivlinje

Viser deg hvordan du sparer drivstoff
Å redusere forbruket av drivstoff er nødvendig når det gjelder virksomhetens økonomi. Og det er enda viktigere når det gjelder miljøet. Vi i Volvo tror på fordelene ved en renere teknologi. Det er en oppgave vi tar svært alvorlig. Et eksempel: mellom 1980 og 2001 er drivstofforbruket for dieselmotorer redusert med ca. 30 %.

Ved siden av kjøretøyets og motorens konstruksjon, er drivstofforbruket ved godstransport avhengig av en rekke faktorer, som last, sjåfør, utstyr og værforhold.

SCR-teknologi
Vi i Volvo mener at SCR-teknologien er den beste løsningen for å oppfylle utslippskravene i Euro 5. SCR er en godt utprøvd og pålitelig teknologi uten begrensninger når det gjelder effekt, og den har vært brukt i Europa siden 2004. SCR er også den mest drivstoffeffektive løsningen av de løsningene som er aktuelle Euro 5. SCR er også den mest drivstoffeffektive løsningen av de teknologier som er tilgjengelige for Euro 5. Med den nåværende SCR-teknologien oppfyller Volvo-motorene kravene i Euro 5. Løsningen bruker mindre drivstoff, tilbyr flere hestekrefter uten at  kjøle- og oljesystemene påvirkes.