Introduksjon til Volvo FMX: Chassis 1

Volvo FMX

Volvo FMX er et sant beist, konstruert og bygget for de tøffeste forholdene lastebiler kan stilles overfor. Og litt til.
 
Total kjøretøyvekt
Opptil 100 tonn

Motorer
D11C: 330, 370, 410, 450 hk
D13C: 380, 420, 460, 500 hk
 
Førerhus
Kort førerhus, langt førerhus, Globetrotter, mannskapsførerhus

En robust ramme å bygge videre på

Chassiset er selve ryggraden i lastebilen. Hvis en anleggsbil skal vare lenge, må chassiset kunne tåle alle påkjenningene den utsettes for hver eneste dag, både fra kraften den må levere ved tung last, og fra det vanskelige terrenget den brukes i.

Chassiset er likevel bare grunnlaget for påbygget. Det er derfor chassisprogrammet for Volvo FMX er så fleksibelt. Både akselavstander, chassispakking, boggier og andre komponenter kan spesifiseres på mange ulike måter og dermed tilpasses ulike behov. Sammen med påbyggeranvisningene fra Volvo gjør dette påbyggerens jobb mye enklere.