Volvo er klar for Euro 6.

Vår løsning for Euro 6

Hva er Euro 6?
I motsetning til forrige standard retter Euro 6 seg i hovedsak mot to typer utslipp: nitrogenoksider (NOX) og partikler (PM).

Grensene er svært strenge:

  • NOX må reduseres med 80 % – til 0,40 g/kWt (for jevne sykluser)
  • NOX må reduseres med 77 % – til 0,46 g/kWt (for kortvarige sykluser)
  • PM må reduseres med 50 % – til 0,01 g/kWh

Det siste er faktisk enda vanskeligere, siden det ikke bare er vekten på partiklene som teller, men også antallet partikler. For å oppfylle dette kravet er det nødvendig med et dieselpartikkelfilter, som kan fange opp selv de minste partiklene.

Euro 6 er obligatorisk for alle nye tunglastebiler fra 1. januar 2014.

Diagram Euro Emission Standard
Euro 6 Engine

Les mer om motorene:

Volvo FH - Drivlinjespesifikasjoner

Volvo FMX - Drivlinjespesifikasjoner

Volvo FM - Drivlinjespesifikasjoner

Volvo FE - Drivlinjespesifikasjoner

Volvo FL - Drivlinjespesifikasjoner


 

Motor
En strupeventil med lukket krets, en wastegate-turbo, EGR uten nedkjøling med mer. De nye motorkomponentene har to hovedfunksjoner: å forbedre eksosstrømmen og å sørge for at eksosen når etterbehandlingssystemet ved optimal temperatur.

Syvende injektor
En spesiell dieselinjektor brukes til varmestyring av oksideringskatalysatoren for diesel (DOC) og sørger for at dieselpartikkelfilteret (DPF) er effektivt og at SCR (Selective Catalytic Reduction) fungerer som den skal.

Oksyderingskatalysator for diesel (DOC)
Oksideringskatalysatoren for diesel produserer NO2 som er nødvendig for at DPF-filteret skal kunne forbrenne partiklene. I kaldt vær leverer den også varmen som trengs til regenereringen.

Dieselpartikkelfilter (DPF)
Filteret samler opp partikler og lagrer dem frem til de brennes av under regenereringen. Regenereringen utføres automatisk, og sjåføren trenger ikke gjøre noe.

Selectiv Catalytic Reduction (SCR)
I blandesonen sprayes eksosen med AdBlue. Når nitrogenoksidene (NOₓ) når katalysatoren, omdannes de effektivt til ufarlig nitrogengass og vann.

Ammoniakkatalysator (ASC)
Det siste steget før eksosrøret, der eventuelle ammoniakkrester (NH3) fjernes.