Utslipp fra lastebiler

Utslipp fra lastebiler

For en strålende fremtid
En lastebils påvirkning på miljøet kommer i hovedsak fra eksosutslipp. Derfor gjør vi alt vi kan for å forske og utvikle oss når det gjelder reduksjon av utslipp og lede an i miljøteknologien.

Effektiv etterbehandling av eksosen
Dieselmotorer er svært energieffektive. Forbrenningen foregår under høy temperatur og med et overskudd av luft, for å sikre at forbrennningen nesten er fullført. Nivåene av hydrokarbon og kulloksid i eksosgassene er lave sammenlignet med en ottomotor.

På den annen side produserer en dieselmotor mer nitrogenoksid og partikler enn en ottomotor. Ved å kontrollere forbrenningen, kan balansen mellom hydrokarboner/kulloksid og nitrogenoksidene reguleres.

Drivstoffkvalitet
Diesel har en høyere energiverdi enn bensin, men inneholder større mengder svovel og aromatiske hydrokarboner. Drivstoff med lavt svovelinnhold (10ppm) ble introdusert i EU i januar 2009.

Renseteknikker
Det fins mange måter å redusere utslipp på. Filtre eller partikkelfeller reduserer utslippene av partikler, mens katalysatoren effektivt forbrenner eksosgassene under kontrollerte forhold.
 
Dieselpartikkelfiltersettet kan ettermonteres på lastebiler med Euro 2- og Euro 3-motor, og som vil gjøre det mulig å kjøre i noen miljøsoner.
 
Dieselpartikkelfilteret gir en effektiv reduksjon av stoffer som påvirker helsen - karbonmonoksid, hydrokarboner og sotpartikler i eksosgassene. Det lukkede filteret reduserer 80-95 % av utslippene som påvirker helsen, samtidig som motoreffekten er intakt.

Våre løsninger for å møte utslippskravene er dieselmotorer med ennå mer effektiv forbrenning, sammen med etterbehandlingssystemer som EGR (resirkulering av eksosgass) og SCR (selektiv katalytisk reduksjon). Les mer under Euro4/ Euro 5.