Miljø

Vårt miljøengasjement

Vi foretrekker å se på miljøproblemene vi står overfor, som en utfordring, ikke som et problem. Og vi snakker ikke bare om lastebiler. Vi var for eksempel de første til å presentere en CO2-nøytral fabrikk. Men vi hviler ikke på laurbærene. Vi vet at du forventer at vi skal levere løsninger. Det er kanskje den mest utfordrende jobben vi noensinne har tatt på oss, men vi er fast bestemt på å lede an på vei mot en miljømessig bærekraftig transportsektor.