Drivstofforbruk

Drivstofforbruk

Viser deg hvordan du sparer drivstoff
Å redusere drivstofforbruket er nødvendig når det gjelder virksomhetens økonomi. Og det er enda viktigere når det gjelder miljøet. Vi i Volvo tror på fordelene ved en renere teknologi. Det er en oppgave vi tar svært alvorlig. For å gi deg et eksempel: mellom 1980 og 2001 er drivstofforbruket for dieselmotorer redusert med ca. 30 %.

Om vi ser bort fra utformingen av kjøretøy og motor, er drivstofforbruket ved godstransport likevel avhengig av en rekke faktorer, som last, sjåfør, utstyr og værforhold.

Sjåføren og eieren
Mens luft- og rullemotstand og drivlinjespesifikasjoner påvirker drivstofforbruket, er lastfaktoren fremdeles den faktoren som skaper de største forskjellene per tonnkilometer. For et transportfirma har ruteplanlegging og lastfaktor størst betydning når det gjelder å senke drivstofforbruket.
 
Spesifikasjon og utstyr
Vogntogvekten og kvaliteten på veiene bestemmer hvilken modell som passer best for en gitt oppgave. En annen faktor er at sterkere motorer og større vogntogvekter gir høyere drivstofforbruk. Beregnet per tonnkilometer vil økt vogntogvekt likevel gi redusert drivstofforbruk. Variasjoner i utstyr og utforming har også innvirkning på luftmotstanden og følgelig på drivstofforbruket. Ved å gjøre de rette valgene fra starten av, kan drivstofforbruket reduseres med mer enn 10 %.

Flere fakta om drivstofforbruk:

  • Konstant kjøring i bakker eller i bytrafikk med mange stopp kan øke drivstofforbruket med mer enn 50 %
  • Kjøring i motvind kan øke drivstofforbruket med 18 % for hver 10. sekundmeter vindhastighet
  • Dersom det er regn eller snø i veibanen, øker rullemotstanden, og drivstofforbruket kan øke med 10-20 %
  • Dersom hastigheten senkes fra 90 km/t til 80 km/t, reduseres drivstofforbruket med 6 %
  • Et tilleggsstopp for hver 10. km øker drivstofforbruket med omtrent 35 %. 10 stopp og akselerasjoner for hver 10. km øker drivstofforbruket med 130 %
  • Drivstofforbruket kan øke med opp til 10 % dersom kjøretøyet ikke gjennomgår regelmessig service eller dersom ikke-godkjente deler brukes på lastebilen