AdBlue

AdBlue

En naturlig ingrediens i vårt miljø
SCR-teknologien bruker tilsetningsstoffet AdBlue, som sprøytes inn i eksosen før den føres gjennom en SCR-katalysator. I katalysatoren omdannes nitrogenoksidene til uskadelig nitrogengass og vanndamp - stoffer som allerede forekommer naturlig i miljøet.

Det aktive stoffet i AdBlue - urea - er fremstilt av naturgass. Urea er et hvitt krystallinsk pulver som også finnes naturlig i miljøet. Det er et stabilt og giftfritt stoff som er ikke er belagt med restriksjoner på verken lagring eller transport.

Bedre tilgjengelighet
Volvo samarbeider med ledende oljeselskaper og kjemisk industri for å utvikle smarte løsninger for distribusjon og håndtering av AdBlue. Det finnes mange leverandører som tilbyr komplette tanksystemer og utstyr som allerede er klart for levering.

I påvente av at infrastrukturen for AdBlue skal bli fullt utbygd, kan Volvos forhandlernett tilby kundene et praktisk og kostnadseffektivt system for AdBlue-leveranser. Kontakt din Volvoforhandler for nærmere opplysninger om hvordan og når AdBlue blir tilgjengelig i ditt område.