ESP - elektronisk stabilitetsprogram

Hold deg på rett kjøl

Skrens- eller veltulykker er blant de vanligste hendelsene når lastebiler er involvert. For å hjelpe deg å unngå dette har vi utviklet ESP (Elektronisk stabiliseringsprogram).

ESP motvirker kreftene som vil dra lastebilen ut av veien gjennom å samordne lastebilens elektroniske bremsesystem, motorstyringssystemet og retarderen, samt tilhengerens bremsesystem.

Systemet består av tre sensorer på trekkvognen som måler styrevinkel, sideveis akselerasjon og rattets stilling. En sentralenhet beregner kontinuerlig måleravlesningene og vil, når avlesningene ikke stemmer, aktivere ett eller flere hjul enkeltvis etter behov. På samme tid reduseres motorens dreiemoment for å gi lavere hastighet helt til balansen er gjenopprettet.

 

ESP er spesielt effektiv i følgende situasjoner :

  • Ved for høy fart i kurver (som kurver som blir krappere, avkjørsler fra motorvei og i bytrafikk)
  • Ved brå unnamanøvrer (f.eks. ved styring fra veiskulder tilbake mot veibane og ved skrens)
  • Med fullastet semitrailer i skarpe kurver på glatt veibane (tverrstilling av semitrailer under skrens)