LKS - Kjørefeltassistent

Hold deg midt i kjørefeltet

Det finnes nå et automatisk system som hjelper deg å overvåke lastebilens posisjon på veien. Hvis lastebilen kommer for nær veikanten eller midtlinjen, blir du varslet med et lydsignal. LKS hjelper deg hvis du mister konsentrasjonen et øyeblikk.

LKS er et støttesystem for sjåføren som varsler hvis lastebilen ved et uhell kommer ut av kjørefeltet. Bruksområdet er hovedsakelig langtransport når lastebilen blir kjørt med jevn hastighet i et monotont trafikkmiljø.


 

Hovedenhetene i LKS er et kamera, en prosessor og en kontrollenhet. Kameraet filmer kontinuerlig veimarkeringene. Informasjonen overføres og håndteres av kontrollenheten, som for eksempel er koblet til hastighetsmåleren, bremsesignalet og blinklyset. Når kriteriene som viser at lastebilen ved et uhell kommer ut av kjørefeltet, er oppfylt, sender kontrollenheten et varselsignal.

LKS aktiveres eller deaktiveres enkelt med en bryter på instrumentpanelet.