Nye Volvo FH

Det som går inn, kommer også ut igjen

 

Eksosen har fire hovedbestanddeler med skadelig effekt på helse og miljø: nitrogenoksid, partikler, hydrokarboner og karbonmonoksid. Hos Volvo Trucks fokuserer vi primært på å redusere mengden nitrogenoksider og partikler. I løpet av de siste 20 årene vi klart å redusere utslippene av disse stoffene fra nye lastebiler med henholdsvis 75 og 85 %. Men vi er ikke ferdige ennå.


Innfrir Euro 5

Innfrir Euro 6

Utslippsstandardene for lastebiler angir de tillatte grensene for eksosutslipp fra nye biler som selges innenfor EU. Den nåværende standarden, Euro 6, trådte i kraft 1. januar 2014 og krever drastiske reduksjoner i utslipp av nitrogenoksider (NOX) og partikler (PM).

SCR og AdBlue gjør lastebilen klar for fremtiden

SCR og AdBlue gjør lastebilen klar for fremtiden

Volvo har valgt SCR-teknologi (Selective Catalytic Reduction) for å innfri både Euro 5- og Euro 6-standarden. I denne teknologien blir tilsetningsstoffet AdBlue sprøytet inn i eksosgassen før den passerer gjennom SCR-katalysatoren, der oksidene i nitrogenet omdannes til uskadelig nitrogengass og vanndamp. Infrastrukturen for AdBlue bygges ut fortløpende.