Volvo FM drivstoff
Euro 6 og drivstoffbesparelser

På tidspunktet for nye europeiske utslippskrav, vet de fleste at en justering av en Euro 5-motor for å oppfylle Euro 6-kravene, innebærer en betydelig økning i drivstofforbruk. Volvo har derimot mestret utfordringen uten vesentlige økninger – og det er oppsiktsvekkende. Samtidig er nye Volvo FM tilgjengelig med to nye drivstoffbesparende løsninger – som gjør at kunder kan oppfylle Euro 6-kravene og samtidig spare drivstoff.

Astrid Drewsen

Astrid Drewsen er produktsjef med ansvar for drivlinjen til de nye Euro 6-tilpassede D11- og D13-motorene. "Sammenlignet med Euro 5-forgjengerne, er drivstoffeffektiviteten til de nye drivlinjene så å si på høyde, og ytelsen og kjørbarheten er identisk. Dette gjelder hele serien med motorer fra 330 til 500 hestekrefter."

Ren og stillegående

Volvo FM oppfyller de strengeste miljøkravene så langt: Nitrogenoksidutslippene er redusert med 80 prosent og partikkelutslippene er halvert. Dette har vært mulig som følge av forbedret teknologi kalt Selective Catalytic Reduction og et mer effektivt AdBlue-doseringssystem. Siden 31. desember 2013 har alle våre nye lastebiler måttet oppfylle de nye utslippskravene.

Euro 6-motor ovenfra

Spar drivstoff fra starten av – med I-See 

Den drivstoffbesparende teknologien som lanseres med nye Volvo FH, innebærer et nytt steg fremover. Med I-See kan du nå spare inntil 5 prosent drivstoff – allerede fra første kjøretur. Dette skjer ved at informasjon om veiens topografi brukes til å styre hastigheten og girskiftene og optimere drivstoffeffektiviteten. Disse dataene kan nå lastes ned automatisk fra I-See-databasen.

Drivstoffeffektiviteten er så å si på høyde, og ytelsen og kjørbarheten er identisk

"Systemet vet – helt nøyaktig – hvordan oppover- og nedoverbakker skal håndteres mest mulig effektivt. Siden det vet om helningene i veien som lastebilen møter på, kan det gi beskjed til motoren og I-Shift hva som må gjøres for å utnytte den kinetiske energien. I-See etterligner slik sett kjøremønsteret til en god sjåfør", forklarer I-See-utvikleren Anders Eriksson.

En konto med drivstoffbesparende midler

I-See kan både ta opp og laste opp veihelningsdata. Når lastebilen kjører på en veistrekning som ennå ikke befinner seg i databasen, blir dataene samlet inn og sendt til databasen automatisk. Neste gang du ankommer samme sted, er veidataene tilgjengelig – og de er også tilgjengelig for andre I-See-brukere.

"Viktige veistrekninger vil kartlegges bare uker eller dager etter lanseringen. På denne måten kan alle lastebiler som er utstyrt med I-See begynne å spare drivstoff umiddelbart," sier Anders Eriksson.

Anders ErikssonFuel Advice: slutt aldri å spare

Volvos sjåføropplæringsprogram gir råd om drivstoffbesparende teknikker til sjåfører på alle nivåer. Hvis målet er å opprettholde besparelsene over tid, er det lurt å få vedvarende oppfølging og råd fra en personlig veileder. Transport Solutions Manager, Jarkko Aine, forteller om den nye Fuel Advice-tjenesten:

"Frem til nå er det bare de største transportselskapene som har sett fordelene med en drivstoffveileder. Men dette fungerer som et abonnement på lastebilen – og derfor er det økonomisk gjennomførbart uansett hvor mange lastebiler du har i drift. Etter hver analyse får sjåføren en rapport med en oversikt over hvilke tiltak som må gjennomføres. Drivstoffrådgiveren som lager rapporten, kan også kontaktes hvis det skulle dukke opp spørsmål underveis."

Fuel Advice bidrar til drivstoffbesparelser på inntil 5 prosent, og løsningen kan brukes for å sikre vedvarende månedlige besparelser.

Les mer om fordelene ved I-See
Les mer om de drivstoffeffektive Volvo-motorene
Oppdag vår drivstoffbesparende pakke og regn ut hvor mye du kan spare

4
Drivstoff