Volvo Dynamic Steering – den største nyheten siden servoen

De tre spesialistene i møterommet i Gøteborg utstråler en begeistring som er til å ta og føle på. De skal snart lansere det største fremskrittet innen styring siden servoen. Det nye systemet reduserer sjåførbelastningen med opptil 85 prosent. Det er mer enn nok til å gjøre sjåførene mindre utsatt for slitasjeskader og øke produktiviteten.

Med overlegen svingpresisjon og en gokart-lignende styring var det innlysende at det nye systemet ville bety mye for langtransportsjåfører. Men ingen kunne forutsi hvor mye systemet ville ha å si for sjåfører som manøvrerer fullastede kjøretøy under lav fart. Bosse Franzon snakker ut fra erfaring: «Jeg kunne styre en fullastet lastebil med bare én finger.
Jeg prøvde det samme med min egen bil etterpå, men ingen av fingrene mine var sterke nok.»

Det vi gjorde for girkassen med I-Shift,
gjør vi nå for styringen

Beveg deg fritt

Den nye styringen i Volvo FM er helt ideell i situasjoner som krever mye manøvrering. «Ta for eksempel bydistribusjon,» sier utviklingsingeniør Kristoffer Tagesson. «Når du kjører inn i en rundkjøring, ser du ofte sjåfører som lener seg fremover for å styrke overkroppen. Det kan være virkelig tungt å svinge med lav fart.» Servomomentet er progressivt, slik at systemet gir mer assistanse til sjåføren når farten er lav. Dette fjerner en god del av belastningen som følger med daglig yrkeskjøring. Og mer opplagte sjåfører fører til økt trafikksikkerhet.

Slitasjeskader

Selv unge sjåfører begynner nå å lide av problemer med nakke og skuldre. «Volvo Dynamic Steering handler altså ikke bare om komfort,» sier senioringeniør Jan Inge Svensson. «Denne innovasjonen kan bidra til å redusere forekomsten av slitasjeskader blant sjåfører – og samtidig få ned sykefraværet. Når bransjen får bukt med skulderproblemene, er det også mulig for sjåfører å stå lengre i jobben. Styringssystemet bidrar dessuten til trafikksikkerheten: Hvis sjåfører føler seg mindre trette og slitne etter en økt på åtte eller ni timer, blir det også færre farlige situasjoner.»

 

Forskning viser at smerter i nakke og skuldre er svært vanlig blant sjåfører i alle aldre.
Skuldre

Forutsigbar, men ikke kjedelig

Selv under høy fart sliter sjåfører med belastninger som kommer av ujevnheter i veibanen. Med Volvo Dynamic Steering filtreres slike forstyrrelser bort for å gjøre kjøringen mer avslappet. Systemet sikrer også bedre retningsstabilitet under høy fart. Ifølge Kristoffer Tagesson gjør dette lastebilen mer forutsigbar. «Selve styringen er presis og distinkt. Den ekstra assistansen sikrer at de riktige kreftene når rattet i riktig øyeblikk. Det gjør kjøringen mindre slitsom og mer forutsigbar.»

Hull i veien gir vanligvis et støt i rattet, men Volvo Dynamic Steering absorberer denne typen forstyrrelser før de kommer så langt.
Hull

Konstantfart med mindre avdrift

Vanligvis heller veien til den ene siden, og dette får kjøretøyet til å drive nedover. Så selv på nye motorveier må sjåfører hele tiden kompensere for avdrift. Volvo Dynamic Steering regner derimot ut den gjennomsnittlige hellingen i veien og kompenserer deretter. På denne måten blir langdistansekjøring mindre belastende for skuldrene.

Unik teknologi

Volvo Dynamic Steering drives av en elektrisk motor som kontrollerer styringen 2 000 ganger i løpet av et sekund. «Det forteller noe om presisjonsnivået,» sier Bosse Franzon. «Teknologien er utviklet på en plattform med ekstra dreiemoment, som vil si at vi har store muligheter til å utvide funksjonaliteten i fremtiden. Jeg føler at det vi nå gjør for styringen, tilsvarer det vi gjorde for girkassen med I-Shift. Volvo Dynamic Steering kommer til å bli et populært alternativ.»

Kristoffer Tagesson

Et fremskritt for reversen

Volvo Dynamic Steering letter arbeidet for sjåføren når det er mest nødvendig – under ryggingen. Rattet vender nemlig like naturlig tilbake til utgangsposisjonen når lastebilen kjøres i revers som når den kjører fremover. Dette gjør det mindre krevende å ha kontroll på rattet i kritiske situasjoner. Kristoffer Tagesson forklarer: «Når forakselen på lastebilen belastes med ni eller ti tonn, er det et slit for sjåføren å rygge. Med Volvo Dynamic Steering setter du lastebilen i revers og styrer helt uten anstrengelser. Og når du løsner grepet på rattet, vender det raskt og jevnt tilbake til midtstillingen inntil lastebilen retter seg opp.»

Full kontroll

«Hvis du parkerer vogntoget slik at det står helt rett, setter det i revers og slipper rattet, kan du rygge nesten så langt du måtte ønske. Etter noen hundre meter kan det hende trailerakslene ikke er helt på linje med hverandre lenger. Men hvis du hadde prøvd det samme uten Volvo Dynamic Steering, ville lastebilen sakset seg etter tyve meter,» sier Bosse Franzon.

Les mer om fordelene ved Volvo Dynamic Steering

2
Styring