Euro 4 / Euro 5

Nowe korzyści z małej emisji spalin

Wszystkie pojazdy zarejestrowane po 1 października 2006 r. muszą spełniać normę emisji spalin Euro 4. Od 1 października 2009 r. wchodzi w życie norma emisji Euro 5.

Nowe europejskie normy ograniczające emisję spalin stanowią duże wyzwanie dla wszystkich producentów pojazdów. Różnice w poziomach emisji zanieczyszczeń określonych w normach Euro 3 i Euro 4 są znaczne. Emisja tlenków azotu (NOx) została ograniczona o 30%, z 5 do 3,2 g/kWh. Dopuszczalną emisję cząstek stałych zmniejszono z 0,1 do 0,02 g/kWh. Oznacza to redukcję aż 80%.

Zachęty ze strony rządów
Rządy kilku państw europejskich podjęły już starania na rzecz promocji wcześniejszego wprowadzenia rozwiązań spełniających wymagania normy Euro 5. Wśród tych działań jest między innymi obniżenie opłat drogowych lub ustalenie korzystniejszych stawek odpisów amortyzacyjnych dla odpowiednio wyposażonych pojazdów. Aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat prosimy o kontakt z odpowiednią instytucją rządową w Twoim kraju lub z lokalnym przedstawicielem Volvo Trucks.

Oszczędność paliwa
Dzięki wydajnemu procesowi spalania, w porównaniu do silnikami wykorzystującymi inne technologie, jednostki Volvo spełniające normę Euro 4 lub Euro 5 (gotowość) stanowią najoszczędniejsze rozwiązanie, które przynosi zarówno korzyści finansowe, jak i sprzyja ochronie środowiska. Mimo, że proces redukcji katalitycznej wymaga stosowania dodatku w postaci AdBlue, biorąc pod uwagę aktualne ceny tego środka, ogólne koszty eksploatacji nie wzrosły w porównaniu do pojazdów w specyfikacji Euro 3.

Sprawdź cenę pakietu dla Twojego Volvo
Zamiana Euro 4 na Euro 5

model pojazdu  rocznik
2015-2011
rocznik
2010 i starsze
FH, FM (D13A 420 - 550) 17.899,-  15.989,- 
 

Pakiet zawiera:

  • Tłumik SCR
  • Zestaw adaptacyjny
  • Emblemat
  • Certyfikat
  • Robociznę

Opis czynności:

  • Wymiana tłumika katalicznego SCR
  • Programowanie jednostki sterującej
  • Wymianę emblematu
  • Test i kontrola poprawności działania
  • Robociznę

 

Uwaga: Pakiet dotyczy pojazdów z EURO4 z SCR. Podane ceny pakietów są cenami netto, w PLN