Emisiile autocamioanelor

În ceea ce priveşte emisiile participanţilor la trafic, există patru substanţe din gazele de eşapament care au efecte negative asupra sănătăţii şi mediului: oxizii de azot, particulele, hidrocarburile şi monoxidul de carbon. Emisiile de astfel de substanţe sunt strict reglementate în cele mai multe ţări, iar limitele acceptate pentru fiecare autovehicul sunt diminuate continuu.

Pentru vehiculele diesel de mare tonaj grija cea mai mare o reprezintă oxizii de azot şi particulele.

Următorul pas important cu privire la emisii va fi norma Euro VI în 2013, care va stipula emisii mai reduse cu 50% pentru particule şi cu 80% pentru NOx, comparativ cu norma Euro V.