Zaštita životne sredine

Tokom 1980-ih, kamion je postao sofisticiraniji. Motori su postali bolji, snažniji i, pre svega, manje štetni po životnu sredinu. Zbog sve češćeg korišćenja pneumatskog sistema oslanjanja, u mnogo većoj meri povećana je udobnost vozača.
Predstavljanje kamiona Volvo FL6 i porodice kamiona za teške uslove rada FL7/FL10 u leto 1985. godine predstavljalo je demonstraciju snage. Obe porodice kamiona bile su potpuno nove i imale su inovativne karakteristike u poređenju sa ostalim konkurentskim kamionima iz iste grane industrije. Kamioni FL7/FL10 stvorili su potpuno novu vrstu kamiona zato što su imali efikasnost i lakoću svog prethodnika, vozila F7, i mogućnost ugradnje vrlo snažnog 10-litarskog motora snage do 318 ks.