Mera kvaliteta

Kamion mora da bude u stanju da danonoćno obavlja važne prevoze robe. Mora da bude pouzdan: pouzdanost je mera kvaliteta kamiona. A pouzdanost je jednaka vremenu koje kamion provede u radu.

Ovakvo shvatanje kvaliteta je načelo koje nas vodi u izradi kamiona Volvo, počevši od preventivnog održavanja bez alata do neprekidnog ispitivanja materijala, od testiranja vozila od strane naših prodavaca do snabdevanja delovima na svetskom nivou. Kamion predstavlja rezultat kvaliteta u celom razvojnom lancu - dizajniranju, projektovanju, materijalima, proizvodnji, prodaji i postprodajnim uslugama.

Na taj način vaš kamion Volvo ostaje pouzdan, a na to ukazuju vaša zarada i visoka vrednost pri njegovoj prodaji nakon nekoliko godina.