Vaš kamion ostaje na pravoj traci

Elektronski program stabilnosti vozila (ESP) je sistem koji se aktivira kada postoji opasnost od gubitka prijanjanja kamiona na podlogu usled čega dolazi do proklizavanja točkova ili prevrtanja vozila. Zajedničkim dejstvom sistema EBS na kamionu, sistema za upravljanje motorom i retardera, kao i kočionog sistema poluprikolice/prikolice, sistem ESP suprotstavlja se silama koje teže da odvuku kamion sa puta.

Sistem čine tri davača na tegljaču koji mere ugao skretanja vozila sa pravca, bočno ubrzanje vozila i položaj točka za upravljanje. Centralna jedinica stalno preračunava dobijene podatke; a kada se oni ne poklapaju, aktiviraju se kočnice na jednom ili više točkova. Istovremeno, snižava se vrednost obrtnog momenta motora u odnosu na nižu vrednost brzine kretanja sve dok se ponovo ne ostvari ravnoteža.

Sistem ESP je vrlo efikasan u situacijama koje su potencijalno opasne:

  • Prekoračenje ograničene brzine u krivini (npr. kod krivina koje se sužavaju, izlaza sa autoputa, gradskih prolaza)
  • Iznenadno manevrisanje kamionom radi izbegavanja prepreka na putu (npr. prilikom zakretanja točka upravljača pokretom iz ramena i proklizavanja točkova)
  • Natovarena poluprikolica u uskim krivinama na klizavoj podlozi (preklapanje tegljača i poluprikolice)