Čuvaju vas od opasnosti

Naravno, najbolje je da se udesi ne dogode.

Zbog toga, ulažemo velike napore kako bi se uverili da svaki kamion na najbolji mogući način pomaže vozaču da spreči udes i izbegne potencijalno opasnu situaciju.

Sem toga, mi razmišljamo o zdravlju vozača ne samo u vanrednim situacijama već svo vreme dok se nalazi u vozilu. Istraživanje je pokazalo da je ljudski faktor prisutan u oko 90 % svih saobraćajnih udesa. Uslovi saobraćaja zastupljeni su u 30 % udesa, a kvarovi na vozilima u oko 10 %. U stvarnosti, do udesa često dolazi usled više faktora.

U kompaniji Volvo stalno provodimo istraživanja da bismo produbili svoje shvatanje svih tih faktora i na taj način bili u stanju da pravimo kamione koji će vas čuvati od opasnosti. 

Koristeći meni sa desne strane saznajte više o nekim karakteristikama naših kamiona, naročito o onima koje su projektovane da bi sprečile udese.