Životno okruženje

Naša obaveza prema životnoj sredini

Pitanja ekologije sa kojima se danas suočavamo radije posmatramo kao izazov, a ne kao problem. Pri tom ne govorimo samo o kamionima. Na primer, mi smo prvi uveli fabriku koja ne proizvodi ugljen dioksid. Međutim, nećemo živeti od stare slave jer znamo da od nas očekujete rešenja. To je možda najizazovniji poduhvat do sada, ali smo rešeni da budemo na vodećem mestu na putu ka ekološki održivom transportnom sektoru.