Izračunajte ekološki uticaj vašeg kamiona

Da bi kupci firme Volvo Trucks znali na koji način i u kojoj meri naši kamioni utiču na životno okruženje, kreirali smo aplikaciju „Ekološka deklaracija proizvoda“. Reč je o internet aplikaciji koja sadrži informacije o materijalima, potrošnji energije, emisiji itd., koja vam omogućava da izračunate ekološki uticaj kamiona – tokom proizvodnje, korišćenja, na kraju radnog veka ili tokom celog radnog veka.
Osnova za kalkulaciju
Spisak materijala koji se koriste za Volvo FH ili tegljač Volvo FM 4x2 služi kao osnova za kalkulaciju ekološkog uticaja. Kalkulacija obuhvata proizvodnju materijala počevši od sirovina do proizvodnje materijala koji se koriste i u pogonima naših dobavljača i u našim proizvodnim pogonima u Evropi. Obuhvaćen je i transport.