Izduvni gasovi kamiona

Kada je reč o izduvnim gasovima vozila, postoje četiri glavna sastojka koja imaju negativan uticaj na zdravlje i životno okruženje: azotni oksidi, mikročestice, ugljovodonik i ugljen monoksid. Emisija ovih supstanci je strogo regulisana u većini zemalja i granice emisije vozila se neprestano spuštaju.

Kod teških vozila na dizel gorivo, naglasak je na azotnim oksidima i mikročesticama.

Sledeći značajan korak u vezi sa emisijom je uvođenje standarda Euro 6 2013. godine, koji će smanjiti mikročestice za 50%, a azotne okside za 80% u odnosu na Euro 5.