Izduvni gasovi kamiona

Kada je reč o izduvnim gasovima vozila, postoje četiri glavna sastojka koja imaju negativan uticaj na zdravlje i životno okruženje: azotni oksidi, mikročestice, ugljovodonik i ugljen monoksid. Emisija ovih supstanci je strogo regulisana u većini zemalja i granice emisije vozila se neprestano spuštaju.

Kod teških vozila na dizel gorivo, naglasak je na azotnim oksidima i mikročesticama.

Pripremljen za budućnost

Sa stanovišta Volvo kompanije, pozdravljamo oštrije nove zakone. Sa resursima za razvoj motora koji imamo u okviru Volvo Grupe, za razliku od većine drugih kopmanija izlazimo u  susret sa strogim zahtevima za emisiju izduvnih gasova. Takođe verujemo da bolji kvalitet goriva mora da ide ruku pod ruku sa zakonodavstvom emisije izduvnih gasova.

Poslednji veliki korak u smanjnju emisije bio je  Evro VI 2013 godine, koji smanjuje mikročestice za 50%  i azotne okside za 80 % u poređenju sa Euro V motorom.