Hibridni pogoni

Volvo Trucks ima više od dvadeset godina iskustva sa hibridnom tehnologijom. Prvo rešenje za hibridni pogon za teška vozila predstavljeno je daleke 1985. Od tada, Volvo zauzima vodeće mesto u njegovom razvoju i trenutno u Švedskoj i UK nekoliko modela Volvo FH na hibridni pogon služe kao kamioni za sakupljanje otpada.

U kombinaciji sa biogorivom

Volvo hibrid rešenje je veoma opipljivo rešenje za ekološki  aspekt pogodnih vozila. Smanjena potrošnja goriva takođe sa sobom povlači odgovarajuće smanjenje emisije ugljen-dioksida. Dizel motor kod  hibrida takođe ima potencijal da se pokreće na obnovljive resurse biogoriva  Ovo čini vožnju  rad potpuno neutralanom na povećanje ugljen-dioksida, koji otvara put ka održivom razvoju transporta.