Materijali i recikliranje

Otprilike 85–90% kamiona Volvo se reciklira, a jedna trećina (33% težine) materijala upotrebljenog za pravljenje novog kamiona dobijena je od recikliranog materijala. To postižemo jer su sve plastične komponente mase veće od 50 grama označene radi lakšeg prepoznavanja.
Osim toga, da bi kamioni Volvo mogli da se recikliraju i ponovo koriste, repariramo korišćene delove i obezbeđujemo priručnike za rastavljanje, a u nekim zemljama imamo postrojenja za rastavljanje kamiona.