Smanjenje buke

Pored emisije supstanci štetnih po klimatske uslove i zdravlje, transport vrši i druge ekološke uticaje, od kojih je buka jedan od najprimetnijih.  Posebno u gradskim sredinama. Buka se delimično može eliminisati saobraćajnim i gradskim planiranjem. Međutim, s obzirom na to da je transport u mnogo aspekata žila kucavica ekonomije, javila se potreba za tišim vozilima.
Koliko jedan kamion može da bude tih?
Kamion na hibridni pogon je veoma tih.

Međutim, pri ubrzanju većem od 50 km/h, pneumatici vozila proizvode buku, a ne pogonska grupa. To znači da celo vozilo mora da se razmatra, uključujući tegljač, nadgradnju, prikolicu ili pneumatike, kako bi se buka efikasno eliminisala.