AKUMULATORI U PERFEKTNOJ KONDICIJI

UPUTSTVO ZA BOLJE PERFORMANSE AKUMULATORA

UPUTSTVO ZA BOLJE PERFORMANSE AKUMULATORA

 

PRODUŽITE VEK TRAJANJA AKUMULATORA - naši saveti:

 

AKUMULATORI MOGU DA SE ISTROŠE

Što se više koriste i što više rade pod opterećenjem, brže će se istrošiti.

Što se više koriste i što više rade pod opterećenjem, brže će se istrošiti.

EFIKASNOST AKUMULATORA JE ZNATNO SMANJENA NA NISKIM TEMPERATURAMA

Temperatura ima visok uticaj na kapacitet akumulatora. Kapacitet je drastično smanjen na niskim temperaturama.
100% kapaciteta na temperaturi od +25°C postaje 50% kapaciteta pri temperaturi od -18°C.

ŠTA JE POTREBNO URADITI DA BI SE SMANJILO TROŠENJE AKUMULATORA

• Isključiti potrošače kada nisu u upotrebi

• Isključiti glavni prekidač kada se vozilo ne koristi

• Koristiti režim za parkiranje prilikom odmora

• Preporučuje se puno eksterno punjenje jednom u tri nedelje

(obavezno jednom mesečno)

• Ugradnja desulfatora može da smanji proces sulfatacije u akumulatorima

KAKO DA PODESITE REŽIM „PARKIRAN“

Pritiskom na taster za zaključavanje, dva puta u roku od dve sekunde, kamion direktno prelazi u režim “Parkiran”. Na pokazivačima pravca svetlo će malo duže biti uključeno, što znači da je kamion zaključan, a zatim će se pojaviti četiri kratka trepćuća signala koja označavaju da je vozilo u režimu “Parkiran”.


Volvo desulfator akumulatora

Volvo desulfator akumulatora (Volvo Battery Reconditioner) otklanja i sprečava sulfataciju. Omogućava da akumulator nastavi da radi punim kapacitetom. Kao rezultat, alternatori pravilno funkcionišu, a akumulatori se neće pregrevati tokom punjenja. Na ovaj način produžava se rok trajanja akumulatora, smanjuje se vreme koje vozilo provodi u kvaru i produžava vek trajanja elektro opreme. (OVO NIJE PUNJAČ)

Preuzmite PDF UPUTSTVO ZA BOLJE PERFORMANSE AKUMULATORA