call volvo action service

Besplatne telefonske linije su stalno na raspolaganju

Pozovite besplatan telefonski broj zemlje u kojoj se trenutno nalazite:

AUSTRIJA 0800 29 89 64

BELGIJA 0800 159 45
00800 335 577 99

ŠVAJCARSKA 0800 55 11 78
00800 335 577 99

ČEŠKA REPUBLIKA 0800 18 72 93

NEMAČKA 0800 181 03 00
00800 335 577 99

DANSKA 800 101 57
00800 335 577 99

ŠPANIJA 900 99 32 47
900 983251*

FRANCUSKA 0800 90 75 18
00800 335 577 99

FINSKA 0800 11 32 02


* Treba da ga koriste samo španski i portugalski kupci u Španiji.


VELIKA BRITANIJA 0800 89 88 39
0800 92 92 92**

GRČKA 00800 321 23 22

MAĐARSKA 06800 123 61

ITALIJA 800 87 83 56

IRSKA 1800 55 32 07
1800 70 92 92***

LUKSEMBURG 0800 2560

NORVEŠKA 800 114 06
00800 335 577 99

HOLANDIJA 0800 022 52 41
00800 335 577 99

PORTUGALIJA 800 80 50 32

POLJSKA 00800 321 12 01

ŠVEDSKA 020 79 58 27
00800 335 577 99

TURSKA 00800 329 13 22

Druge zemlje +32 9 255 67 11
(nije besplatan telefonski broj)


** Treba da ga koriste samo britanski i irski kupci u Velikoj Britaniji. *** Treba da ga koriste samo irski i britanski kupci u Irskoj.