Održavajte vrhunsku produktivnost vozača

Održavajte vrhunsku produktivnost vozača

Da li na najbolji mogući način iskorišćavate dostupne radne sate? Vremena vožnje pružaju vam odgovor na to pitanje. Odmah ćete videti koji vozač je najpogodniji za novi zadatak, koji treba da se odmori ili možda da prekine s radom. Na ovaj način možete da održavate vrhunsku produktivnost i povećate svoju zaradu koristeći iste kapacitete.

Detalji o vozačima za lakše planiranje

Detalji o vozačima za lakše planiranje

Možete potrošiti manje vremena na planiranje i administrativne poslove. Da bi doprineo efikasnom planiranju transporta, Dynafleet vam odmah pruža informacije o tome koliko vremena svaki vozač može potrošiti na nove zadatke u skladu sa propisima o radnom vremenu. Detalji o vožnji, odmoru i istovaru dostupni su za poslednjih 30 dana, što je korisno za fakturisanje i izračunavanje plata vozača.

Daljinsko preuzimanje podataka s tahografa

Daljinsko preuzimanje podataka s tahografa

Digitalni tahograf može da aktivira brza i jednostavna preuzimanja aktivnosti vozača daljinskim putem iz sedišta firme. Ova usluga vam omogućava da u svakom trenutku imate savršeno ažurnu evidenciju, bez obzira na to gde se nalaze kamion i vozač. Zahvaljujući ovoj funkciji, Dynafleet preuzima na sebe onih 20 minuta koje ste morali da potrošite na ručno preuzimanje podataka.


Savetnik za poštovanje propisa

Savetnik za poštovanje propisa

Vremena vožnje vam omogućavaju da precizno pratite sve aktivnosti vozača. Radi osiguranja poštovanja zakona po pitanju dozvoljenih radnih sati, na mapi i u izveštajima o aktivnosti vozača prikazuju se sledeća neophodna pauza i drugi podaci. Moguće je generisanje upozorenja i u kabini i u sedištu firme ako se vozač približi prekoračivanju dozvoljenog broja radnih sati.

Usluga vremena vožnje:
  • Tahografski podaci se automatski preuzimaju sa vozila na Dynafleet online
  • Sve tahografske datoteke se čuvaju Dynafleet online kako biste mogli da ih preuzmete u bilo kom trenutku
  • Generiše upozorenje ako se vozač približi prekoračivanju dozvoljenog broja radnih sati
  • Pruža osnovu za fakturisanje i izračunavanje plata vozača
  • Smanjuje nesigurnost po pitanju poštovanja propisa o vremenu vožnje
  • Smanjuje potrebu za obavljanje administrativnih poslova u sedištu firme