Održavajte vrhunsku produktivnost vozača

Održavajte vrhunsku produktivnost vozača

Da li na najbolji mogući način iskorišćavate dostupne radne sate? Vremena vožnje pružaju vam odgovor na to pitanje. Odmah ćete videti koji vozač je najpogodniji za novi zadatak, koji treba da se odmori ili možda da prekine s radom. Na ovaj način možete da održavate vrhunsku produktivnost i povećate svoju zaradu koristeći iste kapacitete.

Detalji o vozačima za lakše planiranje

Detalji o vozačima za lakše planiranje

Možete potrošiti manje vremena na planiranje i administrativne poslove. Dynafleet vam istog trenutka pruža informaciju koliko vremena je potrebno svakom vozaču za obavljanje novog zadatka, na osnovu EU propisa za vozače i potrebnog vremena za odmor vozača po zakonu. Informacije o vožnji, vremenima odmora i utovaru su korisni podaci prilikom obračuna plata vozača.

Daljinsko preuzimanje podataka s tahografa

Daljinsko preuzimanje podataka sa tahografa

Digitalni tahograf može da aktivira brza i jednostavna preuzimanja aktivnosti vozača daljinskim putem iz sedišta firme. Ova usluga vam omogućava da u svakom trenutku imate savršeno ažurnu evidenciju, bez obzira na to gde se nalaze kamion i vozač.


Savetnik za poštovanje propisa

Savetnik za poštovanje propisa

Vremena vožnje vam omogućavaju da precizno pratite sve aktivnosti vozača. Radi osiguranja poštovanja zakona po pitanju dozvoljenih radnih sati, na mapi i u izveštajima o aktivnosti vozača prikazuju se sledeća neophodna pauza i drugi podaci. Moguće je generisanje upozorenja i u kabini i u sedištu firme ako se vozač približi prekoračenju dozvoljenog broja radnih sati.

Usluga vremena vožnje:
  • Tahografski podaci se automatski preuzimaju sa vozila na Dynafleet online
  • Svi tahografski podaci se čuvaju na Dynafleet online portalu i mogu se preuzeti u bilo koje vreme.
  • Prognozirana vremena vozača neprekidno prate vremena vozača i obaveštavaju rukovodioca voznog parka o nepravilnostima
  • Pruža osnovu za fakturisanje i izračunavanje plata vozača
  • Smanjuje broj neizvesnih preklapanja vremena vožnje & zakonskog vremena za odmor
  • Smanjuje potrebu za obavljanje administrativnih poslova u sedištu firme