Smanjite troškove na jednostavan način

Smanjite troškove na jednostavan način

Usluga za gorivo i zaštitu životne sredine vam omogućava da precizno pratite učinak svojih kamiona i vozača. Za samo nekoliko sekundi možete da generišete izveštaje na osnovu ogromnog broja parametara i otkrijete zašto neki vozač troši više goriva od drugog vozeći isti kamion. Na ovaj način možete da prepoznate potencijal za uštedu brže i preciznije nego ikada ranije.


Fokusiranje na ekonomičnu potrošnju

Fokusiranje na ekonomičnu potrošnju

Ocena ekonomične potrošnje goriva pruža direktan uvid u performanse goriva vaših vozača i njihovih vozila. U pitanju je ocena u rasponu 0–100 koja se prikazuje kodirana bojom i kao broj i koja će vam prikazati performanse u četiri ključne oblasti: predviđanje i kočenje, iskorišćenost motora i stepena prenosa, adaptacija brzine i mirovanje.

Omogućava dugoročnu uštedu

Omogućava dugoročnu uštedu

Funkcija za ocenu efikasnosti potrošnje goriva Vam omogućava da detaljno poredite efikasnost Vaših vozača, kao i uvid u trendove tokom vremena. Zahvaljujući ovim dvema funkcijama, ocena ekonomične potrošnje goriva predstavlja savršenu alatku za aktivnu obuku vozača, kao i za upravljanje potrošnjom goriva tokom vremena.

Driver Coaching

Podučavanje vozača

Podučavanje vozača je funkcija integrisana u kabini kamiona koja pruža vozaču pomoć u vidu saveta kako da vozi kamion ekonomičnije. Ona pruža stalne analize tokom celokupnog puta tako da vozač može da odgovori na najbolji mogući način na promenljive uslove vožnje.


Pomaže vašoj firmi da se razvije

Pomaže vašoj firmi da se razvije

Povećana efikasnost po pitanju potrošnje goriva znači i da ćete smanjiti svoj uticaj na životnu sredinu. Kvalitetna dokumentacija o emisijama štetnih gasova može vam pomoći da privučete i zadržite ekološki svesne klijente. Dynafleet sistem omogućava automatsko slanje izveštaja o uticaju na životnu sredinu klijentima u proizvoljnim vremenskim intervalima koje vi određujete.

Usluga za gorivo i životnu sredinu:
  • Pruža vam jasan pregled potrošnje goriva, pređene kilometraže, nivoa emisije gasova i mnogih drugih podataka
  • Omogućava analizu efikasnosti određenog vozača po pitanju potrošnje goriva
  • Generiše lako čitljive izveštaje koji jasno ukazuju na oblasti u kojima je moguće sprovesti unapređenja radi smanjivanja troškova
  • Omogućava pravljenje posebnih izveštaja o ekonomičnoj potrošnji goriva koji doprinose konzistentnoj uštedi tokom vremena
  • Upozorenja u slučaju značajnih promena nivoa goriva usled moguće krađe goriva
  • Izveštaji o nivoima emisije gasova koje je moguće automatski poslati klijentima
  •  Podučavanje vozača u kabini kamiona.