Smanjite troškove na jednostavan način

Smanjite troškove na jednostavan način

Usluga za gorivo i životnu sredinu vam omogućava da precizno pratite učinak svojih kamiona i vozača. Za samo nekoliko sekundi možete da generišete izveštaje na osnovu ogromnog broja parametara i otkrijete zašto neki vozač troši više goriva od drugog vozeći isti kamion. Na ovaj način možete da prepoznate potencijal za uštedu brže i preciznije nego ikada ranije.


Fokusiranje na ekonomičnu potrošnju

Fokusiranje na ekonomičnu potrošnju

Ocena ekonomične potrošnje goriva pruža direktan uvid u performanse goriva vaših vozača i njihovih vozila. U pitanju je ocena u rasponu 0–100 koja se prikazuje kodirana bojom i kao broj i koja će vam prikazati performanse u četiri ključne oblasti: predviđanje i kočenje, iskorišćenost motora i stepena prenosa, adaptacija brzine i mirovanje.

Omogućava dugoročnu uštedu

Omogućava dugoročnu uštedu

Funkcija ocene ekonomične potrošnje goriva omogućava vam da detaljno uporedite svoje vozače, kao i da proučite trendove u poslednjih 13 meseci. Zahvaljujući ovim dvema funkcijama, ocena ekonomične potrošnje goriva predstavlja savršenu alatku za aktivnu obuku vozača, kao i za upravljanje potrošnjom goriva tokom vremena.

Pomaže vašoj firmi da se razvije

Pomaže vašoj firmi da se razvije

Povećana efikasnost po pitanju potrošnje goriva znači i da ćete smanjiti svoj uticaj na životnu sredinu. Kvalitetna dokumentacija o emisijama štetnih gasova može vam pomoći da privučete i zadržite ekološki svesne klijente. Dynafleet sistem omogućava automatsko slanje izveštaja o uticaju na životnu sredinu klijentima u proizvoljnim vremenskim intervalima koje vi određujete.

Usluga za gorivo i životnu sredinu:
  • Pruža vam jasan pregled potrošnje goriva, pređene kilometraže, nivoa emisije gasova i mnogih drugih podataka
  • Omogućava analizu efikasnosti određenog vozača po pitanju potrošnje goriva
  • Generiše lako čitljive izveštaje koji jasno ukazuju na oblasti u kojima je moguće sprovesti unapređenja radi smanjivanja troškova
  • Omogućava pravljenje posebnih izveštaja o ekonomičnoj potrošnji goriva koji doprinose konzistentnoj uštedi tokom vremena
  • Upozorenja u slučaju značajnih promena nivoa goriva usled moguće krađe goriva
  • Izveštaji o nivoima emisije gasova koje je moguće automatski poslati klijentima