Bez nesporazuma

Bez nesporazuma

Opcija razmene poruka omogućava vam da održavate bezbednu, brzu i ekonomičnu komunikaciju. Time što će i osoblje u sedištu firme i vozač uvek imati najsvežije informacije, jednostavno se izbegavaju skupi nesporazumi. Komunikacija je neograničena. Potrebno je samo da platite fiksni mesečni iznos, bez obzira na lokaciju kamiona.

Uvek u kontaktu s kamionom

Uvek u kontaktu s kamionom

Razmena informacija pruža vam sigurnost u smislu da u svakom trenutku možete stupiti u kontakt s kamionom, bez obzira na to ko je u tom trenutku za volanom. Osoblje u sedištu firme i vozači komuniciraju SMS porukama koje se lako sastavljaju i trenutno prikazuju na ekranu u kamionu. Vozač koristi bežičnu tastaturu za komunikaciju kada kamion miruje. Prihvatanje radnih naloga je moguće tokom vožnje.

Integrisanje sa drugim vašim sistemima

Integrisanje sa drugim vašim sistemima

Usluga razmene poruka takođe vam omogućava da sa sistemom Dynafleet glatko integrišete svoje sisteme za obradu narudžbina ili fakturisanje. Zahvaljujući ovome, možete da na istom ekranu prikažete sve ključne informacije, što vam daje veću ukupnu kontrolu. Vozač takođe ima korist od usavršenog komfora, jer će mu radni nalozi biti jasno prikazani na ekranu u kamionu.Otkrijte potencijal ekrana

Otkrijte potencijal ekrana

Ekran u kamionu može se koristiti na još nekoliko načina, pored razmene poruka. Automatska obaveštenja o preostalom radnom vremenu, usporenom saobraćaju ili najboljoj ruti (uz opcionu navigaciju) koju treba izabrati olakšavaju život vozača i čine ga manje stresnim. Obratite se svom Volvo zastupniku da biste saznali koje su sve opcije ekrana i funkcija dostupne za vaše kamione.

Usluga razmene poruka:
  • Jednostavna komunikacija. Jasne SMS poruke u kamionu i sedištu firme
  • Brze poruke. Omogućavaju vozaču da u pravom trenutku donese prave odluke
  • Ekonomične. Fiksna mesečna naknada bez obzira na lokaciju kamiona.