Učinite svoj vozni park efikasnijim

Učinite svoj vozni park efikasnijim

Praćenje vaših kamiona nikad nije bilo jednostavnije. Detaljne mape koje omogućava GoogleMaps pružaju vam potpunu kontrolu nad poslovanjem. Podaci o vozaču i vozilu mogu se biti prezentirani direktno na mapi, kao neposredne informacije o isporuci. Uz to, činjenica da u svakom trenutku precizno znate gde se teret nalazi je korisna i za vas i za vaše klijente.

Položaji u realnom vremenu

Položaji u realnom vremenu

Neprekidno ažuriranje informacija o brzini kamiona, statusu vozača, očekivanom vremenu dolaska i drugih omogućavaju planeru transporta, kao i njegovom klijentu, da u svakom trenutku zadrže kontrolu. Za praćenje na izabranim rutama jednostavno je ispratiti lokaciju kamiona na mapi.

Otvaranje novih poslovnih mogućnosti

Otvaranje novih poslovnih mogućnosti

Informacije o položajima u realnom vremenu takođe vam govore i koji kamion je najpogodniji za obavljanje novog zadatka. Pritiskom na dugme, sistem Dynafleet će automatski prikazati listu vozila najbližih lokaciji za preuzimanje robe. U isto vreme, sistem će označiti vozače koji mogu da dođu do odredišta tokom svoje radne smene, kao i one koji to ne mogu da izvedu.

Prave informacije kada su vam potrebne

Prave informacije kada su vam potrebne

Tražite pravu šifru za unos ili potvrdu pravovremene isporuke? Zahvaljujući podešavanju tzv. geo-ograda, moguće je pružanje kritičnih informacija koje štede vreme kada kamion uđe ili izađe iz određene geografske oblasti. Ove informacije se mogu prikazati u sedištu firme, u kabini ili na oba mesta.

Usluga pozicioniranja:
  • Prikazuje tačnu lokaciju kamiona sve do nivoa ulice
  • Pruža informacije o vremenima, vozačima, brzini, opterećenju i vrsti vozila
  • Automatski prikazuje koji od vaših kamiona su najpogodniji za obavljanje novopristiglog zadatka
  • Pruža vitalne informacije kada vaš kamion uđe u zadatu geografsku oblast, poput terminala
  • Pojednostavljuje planiranje rute i olakšava pronalaženje najbrže rute do vašeg odredišta
  • Navigacione tačke na Dynafleet online možete da pošaljete na navigacioni sistem u kamionu
  • Možete da omogućite klijentima da i sami prate kretanje svoje robe tako što ćete im dostaviti karakteristične klijentske Dynafleet podatke za prijavu