Volvo FE Hybrid

Ekonomična potrošnja goriva je najbitnija

Potrošnja goriva Volvo FE Hybrid kamiona najviše utiče na vaš ekološki otisak. Srećom, ako pri kupovini novog kamiona odaberete Volvo FE Hybrid, već ćete potrošnju dizel goriva svesti na minimum.


Smanjite potrošnju goriva za trećinu

Smanjite potrošnju goriva za trećinu

Tehnologija paralelnog hibridnog pogona Volvo FE Hybrid kamiona omogućava smanjivanje potrošnje goriva kamiona za sakupljanje otpada do 30% (uključujući električnu nadgradnju), a distributivnog kamiona za 15% do 20%. Ovo su dobre vesti za vašu životnu sredinu i dokaz da brinete o njoj.

Veća briga, veća ušteda

Veća briga, veća ušteda

Redovno servisiranje je važan faktor za što manju potrošnju goriva. Ako redovno kontrolišete kamion, uvek će biti idealno podešen za malu potrošnju dizel goriva. Ponuda Volvo FE Hybrid kamiona uključuje Volvo Zlatni servisni ugovor. Ugovor daje potpunu kontrolu nad svim servisnim troškovima i eliminiše neočekivane troškove.

Pazite šta sipate

Pazite šta sipate

Pravilan izbor goriva prilikom dopunjavanja rezervoara jedan je od načina za minimalnu emisiju ugljen-dioksida. Na desnom dijagramu prikazano je kako različite smeše goriva za Volvo FE Hybrid utiču na izduvne gasove.