Volvo FM MethaneDiesel

Predviđen za reciklažu

Skoro trećina materijala korišćenih za proizvodnju Volvo FM MethaneDiesel kamiona potiče od recikliranih materijala. Na kraju radnog veka kamiona mi se brinemo o svim tim delovima. Moguće je reciklirati 90% Volvo FM MethaneDiesel kamiona i sve plastične komponente mase veće od 50 grama označene su radi lakše identifikacije.


Sve boje su ekološke

Sve boje su ekološke

Za farbanje unutrašnjih i spoljašnjih delova, kao i okvira Volvo FM MethaneDiesel kamiona, uopšte se ne koristi razređivač. Politika firme Volvo Trucks je da koristi boje na bazi vode i obloge od praškastih materijala, a ne toksičnije alternative na bazi razređivača.

Veća reciklaža širom sveta

Veća reciklaža širom sveta

Da bi poboljšala globalno iskorišćavanje otpada, firma Volvo Trucks je napravila dokument „Standardi poslovanja zastupnika“ (DOS). DOS sadrži uputstva o iskorišćavanju otpada za 660 zastupnika i 1550 radionica širom sveta. Osim toga, stalno sprovodimo programe kod zastupnika širom sveta da bismo poboljšali ekološke aktivnosti u opštem smislu i da bismo se prilagodili pravilima i propisima u svim državama.