Specifikacije šasija za novi Volvo FMX

Na ovoj stranici nalaze se sledeće informacije:
 • Visine šasije
 • Maksimalno opterećenje prednje osovine
 • Zadnje oslanjanje
 • Vučne poluge
 • Rezervoari za gorivo
 • Rezervoari za AdBlue
 • Vučna sedla
 • Volvo dinamičko upravljanje
 • Uređaj za podizanje dvostruke osovine
 • Automatska kontrola proklizavanja 
 • Prateće osovine
 • Gurajuće osovine
 • Kočnice

Preuzmite kompletne specifikacije šasija (PDF)


Visine šasije

Med oko 900 mm
High oko 1000 mm
X-High oko 1200 mm
XX-High oko 1240 mm

 

Maksimalno opterećenje prednje osovine (u tonama)

Vazdušno Lisnato
Med 9 10
High 9 10/20*
X-High 10/20*
XX-High 10/20*

* Dvostruka prednja osovina (FAA20/FAA21).Zadnje oslanjanje

Štitnik kartera
Štitnik prednjeg svetla (mreža)
Štitnik prednjeg svetla (mreža/teren)
Bočni rukohvat ●*
Merdevine ○*
Prečistač vazduha sa dodatnim filterom
Poklopac za centar APM-a
* Samo za 4×2
** Samo za 6×4 i 8×4

Vučne poluge

Postavljene u okvir, delimično ispod okvira i ispod okvira, vučne poluge služe za vuču tandem prikolica. Poluge za vuču mogu da se montiraju u razmacima od 25 mm.

Rezervoari za gorivo

Mogu da budu aluminijumski ili čelični, zapremine od 150 do 900 litara. Maksimalna zapremina goriva je 1,480 litara kod tegljača 4×2.

Rezervoari za AdBlue

Od plastike. Zapremina im je od 32 do 90 litara. Pumpa za AdBlue je integrisana sa modulom rezervoara za AdBlue.

Vučna sedla

Dozvoljena je ugradnja za teret do 36 tona. Asortiman obuhvata ISO vučno sedlo sa L-profilima različite visine, što znatno povećava mogućnost izbora. Vučno sedlo spojeno prirubnicom je laka varijanta sedla jer ne zahteva nikakvu pričvrsnu ploču. Najmanja visina vučnog sedla iznad šasije je oko 140 mm. Integrisano podmazivanje i indikator priključene prikolice postoje kao opcije za određene varijante.

Volvo dinamičko upravljanje

Aktivan upravljački sistem sa funkcijom dodavanja i oduzimanja momenta zakretanja. Obezbeđuje veću silu upravljanja pri malim brzinama, smanjuje udare koji deluju na upravljački sistem i drži volan u položaju za pravolinijsku vožnju pri kočenju po površinama sa mešovitim koeficijentom trenja. Volan se automatski vraća u neutralan položaj i pri hodu unapred i pri hodu unazad.

Volvo dinamičko upravljanje od sada može da se poruči za sve osovinske konfiguracije, osim u kombinaciji sa prednjom pogonskom osovinom (4×4, 6×6, 8×6 i 10×6).

Uređaj za podizanje dvostruke osovine

Omogućava isključivanje i podizanje zadnje pogonske osovine u sklopu dvostruke osovine radi smanjenja potrošnje goriva i poluprečnika zaokretanja. Kada istovari kamion, vozač treba da pritisne dugme na instrument tabli da bi podigao osovinu. Kada se kamion natovari, osovina se automatski spušta i ponovo uključuje. 

Uređaj za podizanje dvostruke osovine može da se poruči za konfiguracije 6×4 i 8×4 (sa dvostrukom osovinom) opremljene disk kočnicama.

Automatska kontrola proklizavanja (ATC)

Automatski uključuje prednju pogonsku osovinu onda kada je to potrebno i isključuje je kada to teren dozvoli, čime štedi gorivo i poboljšava upravljivost. ATC se standardno isporučuje sa svim Volvo FMX konfiguracijama sa prednjom pogonskom osovinom (4×4, 6×6, 8×6 i 10×6). 

Prateće osovine

Mogu da imaju nekoliko konfiguracija – da budu nepokretne sa jednostrukim ili dvostrukim pneumaticima, automatski upravljive ili aktivno upravljive. Osovinsko opterećenje: 7,5, 9,5 ili 10 tona.

Gurajuće osovine

Mogu da budu nepokretne i aktivno upravljive, i kod tegljača i kod kamiona. Osovinsko opterećenje: 7,5 ili 9 tona.


Kočnice

EBS (elektronski regulisani kočioni sistem) nudi izvanredan odziv, performanse i dejstvo, istovremeno omogućavajući korišćenje niza praktičnih funkcija. EBS sada može da se poruči i za disk kočnice i za doboš kočnice sa bregastim uređajem u obliku slova Z (za izabrani asortiman osovinskih konfiguracija i visina šasija). Nadogradite kočioni sistem tako što ćete dodati EBS Medium paket ili neku dodatnu opciju.

EBS MEDIUM
Osim funkcija paketa EBS Standard, EBS Medium ima i donje funkcije.

Kontrola statusa EBS sistema
Nadzor statusa EBS sistema preko elektronskog sistema vozila TEA2+ i alata Volvo Tech Tool.

Pomoć pri kretanju uzbrdo
Kočnice se otpuštaju samo kada je obrtni moment motora dovoljan da se vozilo pokrene napred.

Analiza istrošenosti obloga
Upozorenje o oblogama kočnica – proračunavanje preostale kilometraže sa trenutnim oblogama kočnica. (Samo za disk kočnice)

Automatsko otpuštanje parkirne kočnice
Parkirna kočnica se otpušta kada vozač pritisne pedalu gasa i izabere neki stepen prenosa (samo I-Shift menjač).

DODATNE OPCIJE
Osim programskih paketa postoje sledeće opcije.

Zajednička kočnica
Omogućava vozaču da zahteva impulsno kočenje prikolice. Kočnica se tada automatski aktivira i rizik od zanošenja je minimalan.

ESP (elektronski program stabilnosti)
Sistem za stabilizaciju kočnica aktivira kočnice pojedinačno na svakom točku, čime obezbeđuje stabilnost cele kombinacije vozila i suprotstavlja se njenom zanošenju i prevrtanju, kao i ljuljanju prikolice. ESP ispunjava zakonske zahteve za elektronsku kontrolu stabilnosti vozila i može da se poruči za dvoosovinska i troosovinska vozila. 

Stop svetlo pri naglom kočenju
Prilikom naglog kočenja pri brzinama iznad 50 km/h, stop svetla trepere brzinom od četiri treptaja u sekundi.

Hidraulični retarder
Kompaktni retarder na menjaču maksimalne snage 440 kW.