Specifikacije šasija za novi Volvo FMX

Na ovoj stranici nalaze se sledeće informacije:
 • Visine šasije
 • Maksimalno opterećenje prednje osovine
 • Zadnje oslanjanje
 • Vučne poluge
 • Rezervoari za gorivo
 • Rezervoari za AdBlue
 • Vučna sedla
 • Volvo dinamičko upravljanje
 • Prateće osovine
 • Gurajuće osovine
 • Kočnice

Preuzmite kompletne specifikacije šasija (PDF)


Visine šasije

Med oko 900 mm
High oko 1000 mm
X-High oko 1200 mm
XX-High oko 1240 mm


Prednje osovine

FA-LOW Niska prednja osovina za srednje šasije, opterećenje osovine do 9 tona.
FA-MED Srednja prednja osovina za srednje šasije, opterećenje osovine do 10 tona.
FA-HIGH Visoka prednja osovina za visoke šasije, opterećenje osovine do 10 tona.
FA-XHIGH Vrlo visoka prednja osovina za vrlo visoke šasije, opterećenje osovine do 10/18* tona.
FA-XXHIGH Prednja pogonska osovina, opterećenje osovine do 9/18* tona.
Dvostruke prednje osovine – FA-HIGH/FA-XHIGH Mogu da se poruče za konfiguracije 8×2 i 8×4, opterećenje osovina do 18 tona.
   

* Dvostruka prednja osovina (FAA20/FAA21).Maksimalno opterećenje prednje osovine (u tonama)

Vazdušno Lisnato
Med 9 10
High 9 10/18*
X-High 10/18*
XX-High 9/18*

* Dvostruka prednja osovina (FAA20/FAA21).Zadnje oslanjanje

Tip Osovinska kombinacija Tip oslanjanja Opterećenje 1 ili 2 osovine Redukcija Druge osovine

Jednostruka
RAD-L90 4×2 Parabolično/lisnato 13 t Jednostruka/u glavčini
RAD-GR 4×2 Vazdušno 13 t Jednostruka/u glavčini
RAD-G2 4×2 Vazdušno 13 t Jednostruka/u glavčini
RAD-L90 4×4 Parabolično/lisnato 13 t U glavčini

Dvostruka osovina
RADT-AR 6×2 Parabolično 19/21 t Jednostruka/u glavčini Nepokretna prateća osovina
RADT-GR 6×2/8×2 Vazdušno 19/20,5/22,5/23 t Jednostruka/u glavčini Nepokretna/upravljiva/
automatski upravljiva prateća osovina
RAPD-GR 6×2 Vazdušno 19/22 t Jednostruka/u glavčini Nepokretna/upravljiva gurajuća osovina
RADD-G2 6×4/8×4 Vazdušno 21/23/26 t Jednostruka/u glavčini
RADD-BR 6×4/8×4 Parabolično 21 t Jednostruka/u glavčini
RADD-TR1 6×4/8×4 Parabolično/standardno lisnato 23/26 t Jednostruka/u glavčini
RADD-TR2 6×4/8×4 Standardno lisnato 26/32 t U glavčini
RADD-GR 6×4/8×4 Vazdušno 21/23/26 t Jednostruka/u glavčini
RADD-BR 6×6 Parabolično 21 t U glavčini
RADD-TR1 6×6 Parabolično/standardno lisnato 26 t U glavčini
RADD-TR2 6×6 Standardno lisnato 26/32 t U glavčini
RAPDT-GR 8×2 Vazdušno 27/30/30,5/31,5/32 t Jednostruka/u glavčini Tri osovine/upravljiva gurajuća i upravljiva ili nepokretna prateća osovina
RADDT-GR 8×4 Vazdušno 27/33/36 t Jednostruka/u glavčini Tri osovine/upravljiva prateća osovina
RAPDD-GR 8×4 Vazdušno 27/30,5/32/35 t Jednostruka/u glavčini Tri osovine/upravljiva gurajuća osovina
RADDT-G2 8×4 Vazdušno 27/33/36 t Jednostruka/u glavčini Tri osovine/upravljiva prateća osovina
RADD-BR 8×6 Parabolično 21 t U glavčini
RADD-TR1 8×6 Parabolično/standardno lisnato 26 t U glavčini
RADD-TR2 8×6 Standardno lisnato 26/32 t U glavčini

Vučne poluge

Postavljene u okvir, delimično ispod okvira i ispod okvira, vučne poluge služe za vuču tandem prikolica. Poluge za vuču mogu da se montiraju u razmacima od 25 mm.

Rezervoari za gorivo

Mogu da budu aluminijumski ili čelični, zapremine od 150 do 900 litara. Maksimalna zapremina goriva je 1,480 litara kod tegljača 4×2.

Rezervoari za AdBlue

Od plastike. Zapremina im je od 32 do 90 litara. Pumpa za AdBlue je integrisana sa modulom rezervoara za AdBlue.

Vučna sedla

Dozvoljena je ugradnja za teret do 36 tona. Asortiman obuhvata ISO vučno sedlo sa L-profilima različite visine, što znatno povećava mogućnost izbora. Vučno sedlo spojeno prirubnicom je laka varijanta sedla jer ne zahteva nikakvu pričvrsnu ploču. Najmanja visina vučnog sedla iznad šasije je oko 140 mm. Integrisano podmazivanje i indikator priključene prikolice postoje kao opcije za određene varijante.

Volvo dinamičko upravljanje

Aktivan upravljački sistem sa funkcijom dodavanja i oduzimanja momenta zakretanja. Obezbeđuje veću silu upravljanja pri malim brzinama, smanjuje udare koji deluju na upravljački sistem i drži volan u položaju za pravolinijsku vožnju pri kočenju po površinama sa mešovitim koeficijentom trenja. Volan se automatski vraća u neutralan položaj i pri hodu unapred i pri hodu unazad.

Može da se poruči kod tegljača i kamiona sa pogonom 4×2, 6×2, 6×4, 8×2 ili 8×4 i jednom prednjom osovinom.

Prateće osovine

Mogu da imaju nekoliko konfiguracija – da budu nepokretne sa jednostrukim ili dvostrukim pneumaticima, automatski upravljive ili aktivno upravljive. Osovinsko opterećenje: 7,5, 9,5 ili 10 tona.

Gurajuće osovine

Mogu da budu nepokretne i aktivno upravljive, i kod tegljača i kod kamiona. Osovinsko opterećenje: 7,5 ili 9 tona.


Kočnice

Volvo disk kočnice sa EBS sistemom (sistemom za elektronsku kontrolu kočnica) mogu da se poruče sa programskim paketima EBS Standard i EBS Medium za tegljače i kamione. ESP može da se poruči kod tegljača i kamiona sa pogonom 4×2, 6×2 i 6×4. Tako Volvo može da ponudi ESP za gotovo sve ADR primene i EMS kombinacije. Asortiman kočnica takođe obuhvata Volvo doboš kočnice sa bregastim uređajem u obliku slova Z sa ABS sistemom (sistemom za kočenje protiv blokade točkova).

EBS MEDIUM
Osim funkcija paketa EBS Standard, EBS Medium ima i donje funkcije.

Kontrola statusa EBS sistema
Nadzor statusa EBS sistema preko elektronskog sistema vozila TEA2+ i alata Volvo Tech Tool.

Pomoć pri kretanju uzbrdo
Kočnice se otpuštaju samo kada je obrtni moment motora dovoljan da se vozilo pokrene napred.

Analiza istrošenosti obloga
Upozorenje o oblogama kočnica – proračunavanje preostale kilometraže sa trenutnim oblogama kočnica.

Automatsko otpuštanje parkirne kočnice
Parkirna kočnica se otpušta kada vozač pritisne pedalu gasa i izabere neki stepen prenosa (samo I-Shift menjač).

DODATNE OPCIJE
Osim programskih paketa postoje sledeće opcije.

Zajednička kočnica
Omogućava vozaču da zahteva impulsno kočenje prikolice. Kočnica se tada automatski aktivira i rizik od zanošenja je minimalan. Samo za kamione.

ESP (elektronski program stabilnosti)
Sistem za stabilizaciju kočnica aktivira kočnice pojedinačno na svakom točku, čime obezbeđuje stabilnost cele kombinacije vozila i suprotstavlja se njenom zanošenju i prevrtanju, kao i ljuljanju prikolice. ESP ispunjava zakonske zahteve za elektronsku kontrolu stabilnosti vozila.

Stop svetlo pri naglom kočenju
Prilikom naglog kočenja pri brzinama iznad 50 km/h, stop svetla trepere brzinom od četiri treptaja u sekundi.

Hidraulični retarder
Kompaktni retarder na menjaču maksimalne snage 440 kW.