Volvo audio sistem

Volvov audio sistem otporan je na teške uslove rada vašeg kamiona. Na zvuk visokog kvaliteta ne utiču neravnine na putu ili vibracije.