Nosač mobilnog telefona

Dodatna mogućnost za postavljanje mobilnog telefona. Nosač se nalazi iza pepeljare, do vozača.