Tabla za prekidače

Tabla sa prostorom za pet dodatnih prekidača.