Sef

Izdržljiv metalni sef koji otežava krađu. Postavlja se iza vozača, između kreveta i bočnog panela. Samo u spavaćoj kabini.