Ampermetar

Softverska funkcija koja očitava jačinu struje i smanjuje rizik od prekida rada. Pomaže vozaču da prati i jačinu struje i napon. Pruža važne informacije, naročito zimi ili onda kada kamion ima veliki broj dodatnih potrošača struje.