Kalibracija merača nivoa goriva

Instrument za podešavanje merača nivoa goriva u rezervoaru ukoliko se na kamionu nalazi veći rezervoar goriva. Obezbeđuje tačno pokazivanje merača nivoa goriva u svim situacijama.