Elektronski pokazivač opterećenja

Softverska funkcija koja vam omogućava da očitate opterećenja na prednjoj i zadnjoj osovini na kamionima koji sadrže sistem EBS i vazdušno oslanjanje. Omogućava stalno praćenje i raspodelu opterećenja, čime se smanjuje rizik od preopterećenja i neispravnog utovara tereta. Lako očitavanje informacija preko ekrana. Informacije koje daje pokazivač opterećenja mogu se pomoću sistema Dynafleet poslati u kancelariju.