Pokazivač temperature ulja u menjaču

Softverska funkcija kojom se meri temperatura ulja u menjaču. Preko ekrana vozač može da proveri da li je temperatura ulja u menjaču ispravna.