Imobilizator

Volvov imobilizator (Volvo Immobiliser) predstavlja blokadu motora zato što ključ za pokretanje motora komunicira sa električnim kolom za pokretanje motora pomoću kodiranih elektronskih signala i slučajno promenljivih kodova. Ukoliko nemate pravi ključ, onemogućeno je pokretanje motora.