Za bolji pregled učinka

Današnji kamioni Volvo su usavršene i kompjuterizovane mašine. Možete još više da poboljšate njihovu inteligenciju pomoću softvera koji pruža informacije o stanju vašeg vozila.

Sve vrste softverskog interfejsa pažljivo su dizajnirane kako bi bile maksimalno pouzdane i lake za rukovanje.