Oprema za prvu pomoć

Sadrži materijal za prvu pomoć za lakše i teže povrede. Višejezično uputstvo za korišćenje.