Volvo je spreman za Euro 6

Naše rešenje za Euro 6

Šta je Euro 6?
U poređenju sa prethodnim standardom, Euro 6 se uglavnom odnosi na dva tipa emisije: azotne okside (NOX) i čvrste čestice (PM).

Ograničenja su vrlo stroga:

  • NOX se smanjuje za 80% – na 0,40 g/kWh (pri stacionarnom režimu)
  • NOX se smanjuje za 77% – na 0,46 g/kWh (pri prelaznom režimu)
  • PM se smanjuje za 50% – na 0,01 g/kWh

Drugi zahtev je zapravo još stroži pošto se ne računa samo težina, već i broj čvrstih čestica. Da bi ovaj zahtev bio ispunjen, potreban je filter za čvrste čestice u dizel gorivu (DPF) koji zadržava čak i najmanje čvrste čestice.

Euro 6 postaje obavezan za sve nove teške kamione od 1. januara 2014.

Diagram Euro Emission Standard
Euro 6 Engine

Saznajte više o motorima:

Volvo FH - Specifikacije pogonske grupe

Volvo FMX - Specifikacije pogonske grupe

Volvo FM - Specifikacije pogonske grupe

Volvo FE - Specifikacije pogonske grupe

Volvo FL - Specifikacije pogonske grupe


 

Motor
Leptir ventil u zatvorenoj petlji, turbokompresor sa zaobilaznim vodom, tzv. EGR bez hladnjaka i mnogo toga drugog. Nove komponente motora imaju dva glavna zadatka: da poboljšaju protok gasova i obezbede da izduvni gasovi dođu u sistem za naknadnu obradu na optimalnoj temperaturi.

7. brizgaljka
Specijalna brizgaljka za dizel gorivo toplotno reguliše DOC i obezbeđuje efikasnost DPF-a i ispravnu funkciju SCR-a.

Oksidacioni katalizator za dizel gorivo (DOC)
DOC proizvodi azot-dioksid neophodan za efikasno sagorevanje čvrstih čestica u DPF filteru. U hladnim uslovima, obezbeđuje i toplotu za regeneraciju.

Filter za čvrste čestice u dizel gorivu (DPF)
Filter sakuplja čvrste čestice (PM) i skladišti ih sve dok ne sagore tokom regeneracije. Regeneracija se obavlja automatski i vozač ne mora da preduzima nikakve radnje.

Selective Catalytic Reduction (SCR)
U zoni mešanja izduvni gasovi se prskaju AdBlue tečnošću. U katalizatoru se azotni oksidi (NOₓ) efikasno pretvaraju u bezopasni azotni gas i vodu.

Katalizator neobrađenog amonijaka (ASC)
Poslednja komponenta ispred izduvne cevi u kojoj se uklanja preostali amonijak (NH3).